Jannicke Låker

Svenska Hjärtan | Moderna Museet, 2004